OverKop

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar. Je kan er gewoon binnen en buiten lopen en er allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt.

Verder kan je er ook beroep doen op professionele therapeutische hulp zonder een label opgeplakt te krijgen.

Thema’s

  • Relaties
  • Depressie
  • Pesten
  • Angst
  • Vrije tijd & werk